We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.
Ze worden alleen gebruikt om uw taal- en weergavevoorkeuren te onthouden.
In cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen.
Als u doorgaat met het gebruiken van deze site, gaat u hiermee akkoord.
Meer weten Ok
Voorwaarden

TERMEN EN VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

1.1 Onze algemene voorwaarden zijn altijd nodig, tenzij schriftelijke verklaring van afstand door ons. zij voorrang op de voorwaarden van de andere partij dat het feit van de bestelling erkent te hebben gelezen en aanvaard onze voorwaarden. 1.2 zelfs na aanvaarding van orders, behouden wij ons het recht voor om de koper garantie of aanvullende zekerheden en in geval van weigering om te annuleren of te onderbreken de uitvoering vereisen. 1.3 de afgifte of aanvaarding van wissels brengt geen NOCH Niettegenstaande de bovenstaande voorwaarden. 1.4 alle vorderingen met betrekking tot leveringen of facturen dienen per post binnen 8 dagen, respectievelijk levering of ontvangst van de factuur te ontvangen, op straffe van uitsluiting. onze aansprakelijkheid is strikt beperkt tot de zuivere en eenvoudige vervanging van de goederen defect of niet-conforme in het geval van een product dat niet beschikbaar is op het terrein was te zijn. geen dommade we kan worden geclaimd.

2. EXECUTION

2.1 Elke bestelling definitief bindt de koper. Echter, in het geval van annulering door ons van aanvaarding voor een bestelling die nog niet in uitvoering is gebracht, een uitkering gelijk aan 30% nodig zal zijn. Geen goederen zal in ruil daarvoor worden aanvaard. Maar in het geval van overmacht, kan het worden hervat op 70% van zijn waarde op voorwaarde dat het in dezelfde staat als het werd ontvangen, en zo niet, is zijn waarde door ons ingesteld op basis van zijn toestand tijdens zijn herstel . 2.2 Levertijden worden aangegeven bij benadering. Een vertraging in de levering kan in geen geval leiden tot een late vergoeding of annulering van de verkoop.

3. LEVERING EN VERZENDkOSTEN

3.1 Onze producten worden altijd verkocht als ontvangen, goedgekeurd en opgehaald in onze instellingen. 3.2 Reizen altijd op risico en gevaar van dezelfde goederen ontvanger bij verzending vervoer.

4. PRIJZEN, BETALING EN GESCHILLEN

4.1 Betaling dient te geschieden, tenzij anders overeengekomen, in contanten. 4.2 a) Elke vertraging in de betaling zal resulteren in een toename van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling met 15% per jaar, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 17%, met een minimum van € 75. b) Outrecet belang, kan het bedrag van onze facturen ook worden verhoogd met € 12,50 voor een brief gestuurd en 25 € voor de verplaatsing van een persoon. Kosten van Justitie en de eventuele kosten van verweer zal eveneens ten laste van de schuldenaar. Op grond van artikel 32.15 van de wet van 14/07/1991 op de praktijk van de handel, wordt gepreciseerd dat deze contractuele voorwaarden zijn wederzijdse tenuitvoerlegging tussen de partijen. 4.3 Alle geschillen, ontvankelijk te zijn, moet binnen een week per aangetekend meegedeeld na ontvangst van de factuur. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het rechtsgebied bevoegd.

BEDING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD

De verkoper behoudt zich de eigendom van de goederen tot de volledige betaling. De risico's worden gedragen door de koper. De betalingen kunnen worden behouden om mogelijke verliezen bij wederverkoop te dekken. Bij de verkoop van goederen, zelfs getransformeerd, die behoren tot de verkoper, de koper geeft hem nu alle vorderingen die voortvloeien uit de doorverkoop.